sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Sáng ngày 10/01/2022, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã trao giấy chứng nhận Thành viên Kinh doanh mới cho Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế TSA.
12/01/2022