sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á là Thành viên Kinh doanh mới của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

04/05/2022

Từ ngày 04/05/2022, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á - mã số doanh nghiệp 0109618450 chính thức trở thành Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và mang mã thành viên 045 theo Quyết định số 340/QĐ/TGĐ-MXV.

Tải Quyết định chứng nhận Thành viên Kinh doanh tại đây.

Tải Giấy chứng nhận Thành viên Kinh doanh tại đây.

 

Tin MXV