sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Công ty Cổ phần Edu Trade là Thành viên Kinh doanh mới của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

22/03/2022

Từ ngày 22/03/2022, Công ty Cổ phần Edu Trade - mã số doanh nghiệp 0316789535 chính thức trở thành Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và mang mã thành viên 043 theo Quyết định số 216/QĐ/TGĐ-MXV.

Tải Quyết định chứng nhận Thành viên Kinh doanh tại đây.

Tải Giấy chứng nhận Thành viên Kinh doanh tại đây.

Tin MXV