sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VMEX được phép giao dịch nhóm mặt hàng Năng lượng

16/10/2020

Ngày 16/10/2020, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã quyết định chấp thuận cho Thành viên Kinh doanh là Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VMEX (Mã số TVKD: 011) được giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm Năng lượng.

Kể từ ngày Quyết định số 408/QĐ/TGĐ-MXV có hiệu lực, Thành viên Kinh doanh 011 phải tuân thủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của MXV trước khi thực hiện giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm Năng lượng.

Đến ngày 23/10/2020, nếu Thành viên Kinh doanh 011 không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định thì sẽ không được giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm này.

Điều kiện giao dịch gồm, các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa đối với các mặt hàng thuộc nhóm Năng lượng phải tất toán trước khi đến hạn và không giao nhận hàng vật chất. Ngoài ra cũng bao gồm các điều kiện Khác theo quy định của MXV và của pháp luật.

Theo Quyết định số 1369/QĐ-BCT, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam được cấp phép giao dịch nhóm hàng năng lượng (gồm dầu WTI, dầu Brent, xăng pha chế, khí tự nhiên, dầu ít lưu huỳnh) với thời gian thực hiện thí điểm là một năm.

Tải thông tin chi tiết tại đây

Tin MXV