sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Công ty TNHH Anfin là Thành viên Kinh doanh mới của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

30/08/2023

Từ ngày 30/8/2023, Công ty TNHH Anfin - mã số doanh nghiệp 0316874396 chính thức trở thành Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và mang mã thành viên 068 theo Quyết định số 755/QĐ/TGĐ-MXV.

Tải Quyết định công nhận Thành viên Kinh doanh tại đây.