sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

MXV chứng nhận tư cách Thành viên Kinh doanh mới đối với một số Công ty từ ngày 28/07/2022

28/07/2022

Ngày 28/07/2022, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ký các quyết định về việc Công nhận Thành viên của MXV. Chi tiết như sau:

  • Quyết định số 555/QĐ/TGĐ-MXV v/v Công nhận Thành viên Kinh doanh - Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ số Kiến Lửa (mã số doanh nghiệp 0106829855) mang mã Thành viên 048.
  • Quyết định số 556/QĐ/TGĐ-MXV v/v Công nhận Thành viên Kinh doanh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Giao dịch phái sinh hàng hóa Việt Nam (mã số doanh nghiệp 0109980526) mang mã Thành viên 059.

Tải Quyết định chứng nhận các Thành viên Kinh doanh tại đây.

Tải Giấy chứng nhận các Thành viên Kinh doanh tại đây.

Tin MXV