sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Ca cao


 • Cacao ICE US

  Hàng hóa giao dịch

  Cacao ICE US

  Mã hàng hóa

  CCE

  Độ lớn hợp đồng

  10 tấn / lot

  Đơn vị yết giá

  USD / tấn

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:
  15:45 – 00:30
  (ngày hôm sau)

  Bước giá

  1 USD / tấn

  Tháng đáo hạn

  Tháng 3, 5, 7, 9, 12

  Ngày đăng ký giao nhận

  Trước ngày 

  Ngày thông báo đầu tiên

  Trước ngày làm việc thứ sáu của tháng đáo hạn 10 ngày làm việc

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn 11 ngày làm việc

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Không quy định

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới