sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Nhôm COMEX


 • Nhôm COMEX

  Hàng hóa giao dịch

  Nhôm COMEX

  Mã hàng hóa

  ALI

  Độ lớn hợp đồng

  25 tấn / lot

  Đơn vị yết giá

  USD / ton

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.25 USD / tấn

  Tháng đáo hạn

  Theo quy định của MXV

  Ngày đăng ký giao nhận

  5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Theo quy định của MXV

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới