sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Đường 11


 • Đường 11 ICE US

  Hàng hóa giao dịch

  Đường 11 ICE US

  Mã hàng hóa

  SBE

  Độ lớn hợp đồng

  112 000 pound/ lot

  Đơn vị yết giá

  cent / pound

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:
  14:30 - 00:00
  (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.01 cent / pound

  Tháng đáo hạn

  Tháng 3, 5, 7, 10

  Ngày đăng ký giao nhận

  5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Không quy định

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới