sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Cà phê Arabica


 • Cà phê Arabica ICE US

  Hàng hóa giao dịch 

  Cà phê Arabica ICE US (Coffee C)

  Mã hàng hóa 

  KCE

  Độ lớn hợp đồng 

  37 500 pounds / Lot

  Đơn vị yết giá 

  cent / pound

  Thời gian giao dịch 

  Thứ 2 – Thứ 6:
  15:15 - 00:30
  (ngày hôm sau)

  Bước giá 

  0.05 cent / pound

  Tháng đáo hạn 

  Tháng 3, 5, 7, 9, 12

  Ngày đăng ký giao nhận 

  05 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên 

  07 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng 

  08 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn

  Ký quỹ 

  Theo quy định của MXV 

  Giới hạn vị thế 

  Theo quy định của MXV 

  Biên độ giá  Không quy định

  Phương thức thanh toán 

  Giao nhận vật chất 

  Tiêu chuẩn chất lượng 

  Cà phê Arabica loại 1, loại 2, loại 3