sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Cà phê Arabica

 • Cà phê Arabica ICE US

  Hàng hóa giao dịch

  Cà phê Arabica ICE US (Coffee C)

  Mã hàng hóa

  KCE

  Độ lớn hợp đồng

  37 500 pounds / Lot

  Đơn vị yết giá

  cent / pound

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:
  16:15 - 00:30
  (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.05 cent / pound

  Tháng đáo hạn

  Tháng 3, 5, 7, 9, 12

  Ngày đăng ký giao nhận

  05 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  07 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  08 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Không quy định

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Cà phê Arabica loại 1, loại 2, loại 3