sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Quặng sắt


 • Quặng sắt 62% Fe - SGX

  Hàng hóa giao dịch

  Quặng sắt 62% Fe - SGX

  Mã hàng hóa

  FEF

  Độ lớn hợp đồng

  100 tấn/ lot 

  Đơn vị yết giá

  USD / tấn

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 - Thứ 6: 

  ·         Phiên 1: 06:25 – 19:00

  ·         Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.05 USD / tấn

  Tháng đáo hạn

  12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại

  Ngày đăng ký giao nhận

  5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Theo quy định của MXV

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Không quy định

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới