sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Đồng


 • Đồng COMEX

  Hàng hóa giao dịch

  Đồng COMEX

  Mã hàng hóa

  CPE

  Độ lớn hợp đồng

  25 000 Pound/ lot 

  Đơn vị yết giá

  USD / pound

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.0005 USD /pound

  Tháng đáo hạn

  Theo quy định của MXV

  Ngày đăng ký giao nhận

  5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Theo quy định của MXV

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới