sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Cao su RSS3


 • Cao su RSS3 OSE

  Hàng hóa giao dịch

  Cao su RSS3 OSE

  Mã hàng hóa

  TRU

  Độ lớn hợp đồng

  5 tấn/ lot

  Đơn vị yết giá

  JPY / kg

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 - Thứ 6: 

  • Phiên 1: 07:00 – 13:15

  • Phiên 2: 14:30 – 17:00

  Bước giá

  0.1 JPY / kg

  Tháng đáo hạn

  12 tháng liên tiếp

  Ngày đăng ký giao nhận

  5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Theo quy định của MXV

  Ngày giao dịch cuối cùng

  4 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn
  (riêng tháng 12 là 4 ngày làm việc trước ngày 28 tháng 12)

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  10% giá thanh toán

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới