sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Đường trắng


 • Đường trắng ICE EU

  Hàng hóa giao dịch 

  Đường trắng ICE EU

  Mã hàng hóa 

  QW

  Độ lớn hợp đồng 

  50 tấn / lot

  Đơn vị yết giá 

  USD / tấn

  Thời gian giao dịch 

  Thứ 2 - Thứ 6:
  14:45 – 00:00
  (ngày hôm sau)

  Bước giá 

  10 cents / tấn (0.1 USD / tấn) 

  Tháng đáo hạn 

  Tháng 3, 5, 8, 10, 12, với tổng số tháng được niêm yết là 8 

  Ngày đăng ký giao nhận 

  Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên 

  Theo quy định của MXV

  Ngày giao dịch cuối cùng 

  16 ngày trước ngày đầu tiên của tháng đáo hạn, vào thời điểm 17:55 (giờ London). Nếu ngày này không phải là ngày làm việc, ngày giao dịch cuối cùng sẽ là ngày làm việc liền trước

  Ký quỹ 

  Theo quy định của MXV 

  Giới hạn vị thế 

  Theo quy định của MXV 

  Biên độ giá

  Không quy định

  Phương thức thanh toán 

  Giao nhận vật chất 

  Tiêu chuẩn chất lượng 

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới