sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Dầu cọ thô


 • Dầu cọ thô BMDX

  Hàng hoá giao dịch

  Dầu cọ thô BMDX

  Mã hàng hóa

  MPO

  Độ lớn hợp đồng

  25 tấn / lot 

  Đơn vị yết giá

  MYR / tấn

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 - Thứ 6:

  • Phiên 1: 09:30 – 11:30

  • Phiên 2: 13:30 – 17:00

   

  Thứ 2 - Thứ 5:

  • Phiên 3: 20:00 – 22:30

  Bước giá

  01 MYR / tấn

  Tháng đáo hạn

  Tháng hiện tại, 11 tháng kế tiếp và các tháng lẻ trong giai đoạn 3 năm tiếp theo

  Ngày đăng ký giao nhận

  Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Theo quy định của MXV

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Trưa ngày 15 của tháng đáo hạn, nếu ngày 15 là ngày nghỉ thì ngày giao dịch cuối cùng sẽ được đẩy lên ngày làm việc liền trước ngày 15

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Theo quy định của MXV

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới