sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Đồng mini


 • Đồng mini COMEX

   

  Hàng hoá giao dịch

  Đồng mini COMEX

  Mã hàng hóa

  MQC

  Độ lớn hợp đồng

  12,500 pound / lot

  Đơn vị giao dịch

  USD / pound

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.002 USD / pound

  Tháng đáo hạn

  Theo quy định của MXV

  Ngày thông báo đầu tiên

  Theo quy định của MXV

  Ngày giao dịch cuối cùng          

  Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Theo quy định của MXV

  Phương thức thanh toán

  Không giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới