sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Kẽm LME


 • Kẽm LME

  Hàng hóa giao dịch

  Kẽm LME

  Mã hàng hóa

  LZHZ / ZDS

  Độ lớn hợp đồng

  25 tấn / lot (± 2%)

  Đơn vị yết giá

  USD / tấn

  Loại hợp đồng

  3 tháng (3-month)

  Kỳ hạn hợp đồng

  Niêm yết hằng ngày

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  07:00 - 01:00 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.50 USD / tấn

  Ngày đáo hạn

  03 tháng kể từ ngày hợp đồng được niêm yết

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV từng thời điểm.

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV từng thời điểm.

  Biên độ giá

  15% giá đóng cửa

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới