sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Cà phê Robusta


 • Cà phê Robusta ICE EU

  Hàng hóa giao dịch

  Cà phê Robusta ICE

  Mã hàng hóa

  LRC

  Độ lớn hợp đồng

  10 tấn / Lot

  Đơn vị yết giá

  USD / tấn

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  15:00 - 23:30

  Bước giá

  1 USD / tấn

  Tháng đáo hạn

  Tháng 1, 3 5,7, 9, 11, với tổng số tháng được niêm yết là 10

  Ngày đăng ký giao nhận

  05 ngày trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Ngày làm việc thứ 4 trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc thứ 4 trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn vào lúc 19h30

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Không quy định

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Cà phê Robusta loại 1, loại 2, loại 3