sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Bạc micro


 • Bạc micro COMEX

   

  Hàng hoá giao dịch

  Bạc micro COMEX

  Mã hàng hóa

  SIL

  Độ lớn hợp đồng

  1,000 troy ounce / lot

  Đơn vị giao dịch

  USD / troy ounce

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.005 USD / troy ounce

  Tháng đáo hạn

  Theo quy định của MXV

  Ngày thông báo đầu tiên

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Theo quy định của MXV

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới