sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Cao su TSR20


 • Cao su TSR20 SICOM

  Hàng hóa giao dịch

  Cao su TSR20 SICOM

  Mã hàng hóa

  ZFT

  Độ lớn hợp đồng

  5 tấn/ lot

  Đơn vị yết giá

  cent / kg

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 - Thứ 6: 

  06:55 – 17:00

  Bước giá

  0.1 cent / kg

  Tháng đáo hạn

  12 tháng liên tiếp

  Ngày đăng ký giao nhận

  5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Theo quy định của MXV

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  10% giá thanh toán

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới