sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Lúa mì Kansas


 • Lúa mì Kansas CBOT

  Hàng hóa giao dịch

  Lúa mì Kansas CBOT

  Mã hàng hóa

  KWE

  Độ lớn hợp đồng

  5 000 giạ / lot

  Đơn vị yết giá

  cent / giạ

  Bước giá

  0.25 cent / giạ

  Tháng đáo hạn

  Tháng 3, 5, 7, 9, 12

  Giờ giao dịch

  Thứ 2 - Thứ 6: 
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20
  (ngày hôm sau)

  Ngày đăng ký giao nhận

  Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV từng thời điểm

  Biên độ vị thế

  Theo quy định của MXV từng thời điểm

  Biên độ giá

  Giới hạn giá ban đầu

  Giới hạn giá mở rộng

  $0.40/giạ

  $0.60/giạ

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Lúa mì Kansas loại 1, loại 2