sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Ngô


 • Ngô CBOT 

   

  Hàng hóa giao dịch 

  Ngô CBOT 

  Mã hàng hóa 

  ZCE 

  Độ lớn hợp đồng 

  5000 giạ / Lot   

  Đơn vị yết giá 

  cent / giạ 

  Thời gian giao dịch 

  Thứ 2 - Thứ 6
  - Phiên 1: 07:00 - 19:45
  - Phiên 2: 20:30 - 01:20
  (ngày hôm sau)

  Bước giá 

  0.25 cent / giạ 

  Tháng đáo hạn 

  Tháng 3, 5, 7, 9, 12 

  Ngày đăng ký giao nhận 

  Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên 

  Ngày thông báo đầu tiên 

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn 

  Ngày giao dịch cuối cùng 

  Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn 

  Ký quỹ 

  Theo quy định của MXV 

  Giới hạn vị thế 

  Theo quy định của MXV 

  Biên độ giá 

  Giới hạn giá ban đầu 

  Giới hạn giá mở rộng 

  $0.30/giạ 

  $0.45/giạ 

  Phương thức thanh toán 

  Giao nhận vật chất 

  Tiêu chuẩn chất lượng 

  Ngô hạt vàng loại 1, loại 2, loại 3