sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Ngô


 • Ngô CBOT

  Hàng hóa giao dịch 

  Ngô CBOT

  Mã hàng hóa 

  C.ZCE / P.ZCE
  Tài sản cơ sở Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô CBOT

  Độ lớn hợp đồng 

  01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô CBOT

  Đơn vị yết giá 

  cent / giạ 

  Thời gian giao dịch 

  Thứ 2 - Thứ 6: 
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20
  (ngày hôm sau)

  Bước giá 

  0.125 cent / giạ

  Tháng đáo hạn 

  - Tháng kỳ hạn hiện tại, hai tháng tiếp theo và:
  - Niêm yết 2 hợp đồng tháng 3 sau khi hợp đồng tháng 8 gần nhất đáo hạn
  - Niêm yết 2 hợp đồng tháng 5 sau khi hợp đồng tháng 10 gần nhất đáo hạn
  - Niêm yết 2 hợp đồng tháng 9 sau khi hợp đồng tháng 4 gần nhất đáo hạn
  - Niêm yết 6 hợp đồng tháng 7 và tháng 12 sau khi hợp đồng tháng 12 gần nhất đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng 

  Thứ Sáu gần nhất và trước ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn ít nhất 2 ngày làm việc

  Ký quỹ 

  Theo quy định của MXV 

  Giới hạn vị thế 

  Theo quy định của MXV 

  Phương thức thực hiện quyền chọn  Theo quy định của MXV 

  Mức giá thực hiện quyền chọn

  Theo quy định của MXV
  Kiểu quyền chọn Quyền chọn kiểu Mỹ