sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Dầu thô WTI micro


 • Dầu thô WTI micro NYMEX

   

  Hàng hoá giao dịch

  Dầu thô WTI NYMEX

  Mã hàng hóa

  MCLE

  Độ lớn hợp đồng

  100 thùng / lot

  Đơn vị giao dịch

  USD / thùng

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.01 USD / thùng

  Tháng đáo hạn

  Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 3 năm tiếp theo. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.

  Ngày thông báo đầu tiên

  Theo quy định của MXV

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Theo quy định của MXV

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Theo quy định của MXV

  Phương thức thanh toán

  Không giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới