sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Dầu ít lưu huỳnh


 • Dầu ít lưu huỳnh ICE EU

   

  Hàng hoá giao dịch

  Dầu ít lưu huỳnh

  Mã hàng hóa

  QP

  Độ lớn hợp đồng

  100 tấn / lot

  Đơn vị giao dịch

  USD / tấn

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  07:00 - 05:00 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.25 USD / tấn

  Tháng đáo hạn

  96 tháng liên tiếp

  Ngày thông báo đầu tiên

  Theo quy định của MXV

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Vào lúc 19:00 của ngày trước ngày 14 của tháng đáo hạn 02 ngày làm việc

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Theo quy định của MXV

  Phương thức thanh toán

  Không giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới