sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Khí tự nhiên mini


 • Khí tự nhiên mini NYMEX

   

  Hàng hoá giao dịch

  Khí tự nhiên NYMEX

  Mã hàng hóa

  NQG

  Độ lớn hợp đồng

  2,500 triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) / lot

  Đơn vị giao dịch

  USD / mmBtu

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.005 USD / mmBtu

  Tháng đáo hạn

  Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo

  Ngày thông báo đầu tiên

  Theo quy định của MXV

  Ngày giao dịch cuối cùng          

  Theo quy định của MXV

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Theo quy định của MXV

  Phương thức thanh toán

  Không giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới