sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Xăng pha chế


 • Xăng pha chế NYMEX

   

  Hàng hoá giao dịch

  Xăng pha chế RBOB

  Mã hàng hóa

  RBE

  Độ lớn hợp đồng

  42 000 gallon / lot

  Đơn vị giao dịch

  USD / gallon

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:

  05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.0001 USD / gallon

  Tháng đáo hạn

  Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 3 năm tiếp theo, thêm 01 tháng đầu của năm thứ 4.

  Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 01 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.

  Ngày thông báo đầu tiên

  Theo quy định của MXV

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Theo quy định của MXV

  Phương thức thanh toán

  Không giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới