sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Khí tự nhiên


 • Khí tự nhiên NYMEX

   

  Hàng hoá giao dịch Khí tự nhiên NYMEX

  Mã hàng hóa

  C.NGE / P.NGE
  Tài sản cơ sở Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Khí tự nhiên NYMEX

  Độ lớn hợp đồng

  01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Khí tự nhiên NYMEX

  Đơn vị yết giá

  USD / mmBtu

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 – 04:00
  (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.001 USD / mmBtu

  Tháng đáo hạn

  Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 12 năm tiếp theo. Các tháng đáo hạn của một năm sẽ được thêm mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại kết thúc giao dịch

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc thứ 4 cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn (một ngày làm việc trước ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cơ sở tương ứng)

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Phương thức thực hiện quyền chọn

  Theo quy định của MXV

  Mức giá thực hiện quyền chọn Theo quy định của MXV
  Kiểu quyền chọn Quyền chọn kiểu Mỹ